Inis Mara: Tristan Rosenstock & Mark Wickham

Time and date

Sunday 14 July 2024

1:00 pm

Location

Work Shop Bantry

Share :
Writer Tristan Rosenstock and illustrator Mark Wickham present a special workshop for young readers based on their book Inis Mara, which was selected for World Book day 2024. The book focuses on climate change, on election interference and on the importance of communities pulling together. Children will be invited to take part in an art workshop while discussing the above themes with the author.

Ceardlann speisialta le húdar agus le maisitheoir an leabhair Inis Mara, a roghnaíodh le haghaidh Lá Domhanda na Leabhar 2024. Díreofra ar théamaí an leabhair - athrú aeráide, an tábhacht a bhaineann le toghcháin agus spiorad na meithle. Beidh deis ag léitheoirí óga póstaeir a dhearadh le linn na ceardlainne.

Ages 9-12.

Admission: Free but ticketed. Ages: 9-12

Book Now

The people of Inis Mara had a lovely life and everyone was happy. But when ‘an Santóir’ becomes the leader, everything goes downhill and he ruins the beautiful island with dirty air. There is a brave girl on the island who inspires everyone to take a stand and Éabha decides to do her best to stop ‘an Santóir’.

 

This is a modern adventure story about climate change, the value of working with others, and the importance of the truth. Readers both young and old will enjoy and benefit from Éabha’s adventures as she tries to save her community from the crooked leader who is destroying the island. And the story reminds us over and over again that no man is an island.

 

Bhí saol breá ag muintir Inis Mara agus bhí gach duine sona sásta. Ach nuair a cheaptar an Santóir mar cheannaire, téann gach rud in olcas agus milleann sé an t-oileán álainn le haer salach. Tá cailín cróga ar an oileán a spreagann gach duine chun seasamh a thógáil agus beartaíonn Éabha a dícheall a dhéanamh chun an Santóir a stopadh.

 

Scéal comhaimseartha eachtraíochta atá anseo a bhaineann le cúrsaí athrú aeráide, leis an tábhacht a bhaineann le bheith ag comhoibriú le daoine eile, agus le tábhacht na fírinne. Bainfidh léitheoirí óga agus aosta taitneamh agus tairbhe as eachtraí Éabha agus í ag iarraidh a pobal a thabhairt slán ón gceannaire cam atá ag milleadh an oileáin. Agus meabhraíonn an scéal dúinn arís is arís eile gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

 

Writers

Tristan Rosenstock

Tristan Rosenstock is an author, editor, broadcaster and bodhrán player. He presents RTÉ Raidió na Gaeltachta’s arts series An Cúinne Dána along with other literary programmes and is literary editor...

Read More

Mark Wickham

Mark Wickham is a designer and illustrator living in West Cork. He has worked in the publishing industry for over 20 years. He has exhibited his illustration work both in...

Read More
Arts Council - funding traditional arts
Cork County Council
Pure Cork